Z dniem 25 maja 2018 r. weszło w życie Ogólne Rozporządzenie UE w sprawie ochrony danych. Rozporządzenie będzie miało silny wpływ na każdy podmiot, który bezpośrednio lub pośrednio uczestniczy w przetwarzaniu danych osobowych użytkowników / konsumentów UE.
W ramach EKO Recycling sp. z o.o. przestrzegamy zasad RODO odpowiednio do prowadzonej przez nas działalności i wykorzystywanej technologii. Jesteśmy świadomi potrzeby i obowiązku dochowania prywatności naszych współpracowników i klientów, dlatego wyznaczyliśmy w naszej firmie Inspektora Ochrony Danych Osobowych i wprowadziliśmy odpowiednie zapisy w naszej Polityce Prywatności.

I.OCHRONA I PRZETWARZANIE DANYCH

1 Jako właściciel strony, EKO Recycling sp. z o.o. jest jednocześnie administratorem danych pochodzących od osób odwiedzających stronę (Gości).

2 Dane osobowe odwiedzających, jak również dane dotyczące wszelkich kontaktów i operacji wykorzystywane są wyłącznie w obrębie firmy Właściciela, także w postaci baz danych (zbiorów), dla potrzeb obsługi jej kontrahentów. Dostęp do tych danych mają jedynie uprawnieni pracownicy Właściciela. Mają oni obowiązek zachowania tych informacji w tajemnicy i uniemożliwienia dostępu do nich osobom trzecim.

3 Właściciel może przetwarzać następujące dane osobowe usługobiorcy niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między nimi:
1) nazwisko i imiona odwiedzającego
2) numer telefonu odwiedzającego
3) adresy elektroniczne odwiedzającego

II.OCHRONA PRYWATNOŚCI

1 Właściciel lub każda inna osoba działająca w jego imieniu i z jego upoważnienia może przetwarzać dane Gościa (odwiedzający stronę) tylko wtedy, gdy:

1) osoba – Gość, którego dane dotyczą wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych
2) jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
3) jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba – Gość, którego dane dotyczą jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.

2 Dane osobowe odwiedzających, którzy skorzystają z formularza kontaktowego gromadzone są wyłącznie dla potrzeb właściwej, zgodnej z prawem, niniejszą Polityką Prywatności i umowami obsługi swoich usługobiorców. Przekazywanie danych osobom trzecim jest wyjątkiem i odbywa się dopiero po uzyskaniu uprzedniej zgody zainteresowanych lub jeżeli wymagają tego przepisy obowiązującego prawa.

3 Właściciel w celu zbierania dozwolonych informacji o odwiedzających używa mechanizmu tzw. „cookies”. Pozwala on, poprzez zapisywanie krótkich informacji tekstowych na komputerze Gościa, na jego identyfikację. W konsekwencji umożliwia poznanie jego czynności w sieci oraz zainteresowań. Odwiedzający dobrowolnie decyduje o zastosowaniu takiego urządzenia lub nie zgadza się na nie poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji widocznej po wejściu na stronę trans-tok.com.pl. Bardziej szczegółowe informacje na temat plików “cookies” dostępne są na stronie ciasteczka.org.pl .

This site uses cookies – small text files that are placed on your machine to help the site provide a better user experience. In general, cookies are used to retain user preferences, store information for things like shopping carts, and provide anonymised tracking data to third party applications like Google Analytics. As a rule, cookies will make your browsing experience better. However, you may prefer to disable cookies on this site and on others. The most effective way to do this is to disable cookies in your browser. We suggest consulting the Help section of your browser or taking a look at the About Cookies website which offers guidance for all modern browsers