zagospodarowanie

O Nas

Zajmujemy się zbiórką oraz transportem odpadów przemysłowych i niebezpiecznych. Usługę odbioru wykonujemy tak aby zminimalizować zagrożenie dla środowiska naturalnego oraz umożliwić odzysk surowców w jak największym stopniu. Posiadamy wszelkie niezbędne zezwolenia umożliwiające działalność w zakresie obrotu odpadami.

Historia

W związku z przystąpieniem Polski do struktur Unii Europejskiej – zmianami prawnymi, zapotrzebowaniem rynku oraz klientów firmy Trans-Tok, w 2007 roku powstała spółka Eko.Recycling, która od początku swojej działalności odpowiada na potrzeby związane z utrzymaniem czystości oraz zagospodarowaniem odpadów.
W związku z rozwojem naszej firmy w 2015 roku otworzyliśmy nową placówkę ze specjalistycznymi narzędziami do zagospodarowania odpadów oraz regeneracji opakowań, dzięki temu poszerzyliśmy zakres oferowanych usług oraz zagwarantowaliśmy naszym klientom nową jakość.
Obecnie oferujemy kompleksową obsługę związaną z zagospodarowaniem odpadów – również niebezpiecznych oraz redystrybucję opakowań zregenerowanych i nowych. Dodatkowo we współpracy z naszymi partnerami oferujemy usługi transportowe oraz konfekcjonowania.

Misja

Naszą misją jest odpowiedzialne i przyjazne dla środowiska zagospodarowanie odpadów.

Naszym celem jest świadczenie usług oraz kompleksowych rozwiązań na najwyższym poziomie.

Wizja

Nieustannie podnosimy kwalifikacje z zakresu ochrony środowiska oraz staramy się zapewnić niezawodność Naszych usług, w oparciu o prawo i normy krajowe oraz europejskie. Dążymy do budowania trwałych relacji z partnerami dzięki zaufaniu i odpowiedzialności.

Na życzenie klienta wystawiamy

Kartę Przekazania Odpadu

Wiemy, że każdy Nasz klient wymaga tego aby dopasować nasze usług do Jego spersonalizowanych potrzeb, dlatego zawsze prosimy o pisemne uzgadnianie warunków realizacji odbioru oraz podawanie wszelkich niezbędnych informacji przed wykonaniem usługi.