zagospodarowanieZagospodarowanie odpadów

Zajmujemy się zbiórką oraz transportem odpadów przemysłowych i niebezpiecznych. Usługę odbioru wykonujemy tak aby zminimalizować zagrożenie dla środowiska naturalnego oraz umożliwić odzysk surowców w jak największym stopniu. Posiadamy wszelkie niezbędne zezwolenia umożliwiające działalność w zakresie obrotu odpadami.

Odpady opakowaniowe

Specjalizujemy się w odbiorze oraz odzysku odpadów opakowaniowych takich jak paletopojemniki DPPL 1000l, beczki plastikowe 200l, kanistry plastikowe 20l itp. Ceny odbioru odpadów uzależnione są od ich ilości i rodzaju, a koszty każdorazowo ustalane indywidualnie.

ZAMÓW ODBIÓR

Odpady przemysłowe

W ramach naszych usług wykorzystujemy specjalne narzędzia przewozowe, np. pojazd asenizacyjny oraz inne pojazdy przystosowane do transportu odpadów. Nasi doświadczeni pracownicy dopasują rodzaj transportu do indywidualnych potrzeb oraz zapewnią profesjonalną obsługę i pełną informację na każdym etapie realizacji zlecenia.

atom grafika
  • Odpady niebezpieczne (ADR)
  • Odpady przemysłowe
  • Odpady płynne

Na życzenie klienta wystawiamy

Kartę Przekazania Odpadu

Wiemy, że każdy Nasz klient wymaga tego aby dopasować nasze usług do Jego spersonalizowanych potrzeb, dlatego zawsze prosimy o pisemne uzgadnianie warunków realizacji odbioru oraz podawanie wszelkich niezbędnych informacji przed wykonaniem usługi.